ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری از کمپاین صدای زنان افغان برای آتش بس و صلح پشتیبانی بعمل آورد

به اشتراک بگذارید

جهت حمایت از صدای زنان افغان در مورد صلح و آتش بس در افغانستان، روز دوشنبه  مورخ  ۷دلو سال ۱۳۹۲ خورشیدی محفلی در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری با اشتراک بیش از ۵۰ زنان فعال مدنی با جمعی از روشنفکران، مدافعین حقوق زن و جامعۀ مدنی درحالیکه محترم الحاج عبدالرزاق زلالی معاون اداره، محترمه نسرین صالحی رئیس تفتیش داخلی، رئیس منابع بشری و اعضای مدیریت واحد جندر آن اداره نیز حضور داشتند در تالار ادارۀ مذکور برگزار گردید.

 

برنامه با تلاوت کلام الله مجید آغاز یافت سپس محترم الحاج عبدالرزاق زلالی معاون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، ضمن قدردانی از این اقدام، وعدۀ هرگونه همکاری را در این عرصه سپرد. بعد از سخنرانی بخش جندر دارالانشای شورای عالی

صلح پیرامون موضوع   پروسه ثبت نام رسماً آغاز یافت.

هدف از برگزاری محفل، قطع جنگ و تأمین صلح پایدار در کشور عنوان گردید که کمیتۀ زنان شورای عالی صلح، و جندر وزارت های همکار، کمپاین سراسری را تحت عنوان صدای زنان افغان برای صلح و آتش بس از تاریخ ۲۵ جدی سال ۱۳۹۲ راه اندازی نموده است.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.