آگاهی دهی به مردم ولسوالی دهنۀ غوری از صلح

به اشتراک بگذارید

جلسۀ مشوره دهی در مورد صلح با اشتراک معاون کمیتۀ صلح ولایتی بغلان، رئیس شورای علمای آن ولایت، متنفذین، بزرگان اقوام، زنان، جوانان و فعالان جامعۀ مدنی، ولسوال و مسؤولین دوایر دهنه غوری ولایت بغلان روز ۲۸ قوس در آن ولایت برگزار شد.  
در آغاز این نشست آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید متعاقباً ولسوال دهنۀ غوری در مورد مشکلات و پرابلم هایی که سد راه تحقق پروسۀ صلح در آن ولسوالی میگردد روشنی انداخته آماده گی های مردم و مسؤولین آن ولسوالی را در جهت تحقق پروسۀ صلح ابراز نموده از حمایت مردم دهنۀ غوری در راستای تطبیق برنامه های صلح در آن ولسوالی اطمینان داد.
بعداً تعدادی از اهالی آن ولسوالی پیشنهادات و نظریات شان را بخاطر استقرار بهتر صلح و از میان بردن مشکلات و موانع در برابر صلح ابراز نمودند که طرف توجه هیئت رهبری جلسه قرار گرفت تا در مورد حل پرابلم های متذکره تصامیم لازم اتخاذ گردد. سپس مولوی عبدالهادی رئیس شورای علمای ولایت بغلان و عضو کمیتۀ صلح ولایتی بغلان در رابطه به همزیستی مسالمت آمیز و ارزشمندی صلح و برادری از دیدگاه دین مبین اسلام به تفصیل روشنی انداخته، قتل و کشتار  را از لحاظ انسانی و مذهبی شدیداً محکوم نمود. وی همچنان یکسلسله دساتیر و رهنمود هایی را در پرتو ارشادات قرآنی بیان نمود.
درین گردهم آیی که تعداد ۱۲۰ تن از بزرگان ولسوالی دهنۀ غوری به نماینده گی از سه هزارخانوادۀ آن ولسوالی اشتراک ورزیده بودند، از نتایج این نشست ابراز خشنودی نموده متعهد شدند تا پیام های صلح را از طریق علماء و خطبای مساجد به مردم آن ولسوالی برسانند. محفل با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.