آگاهی دهی از صلح در بادغیس

به اشتراک بگذارید

به اساس برنامۀ آگاهی دهی در مورد صلح که از طرف کمیته های صلح ولایتی جریان دارد، روز ۲۰ سنبله در همایش وسیع برای منسوبین ریاست زراعت ولایت بادغیس پیرامون صلح آگاهی های لازم داده شد.
درین گردهم آیی که الحاج مولوی علاء الدین کریمی معاون کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس و اعضای دارالانشای آن کمیته و همچنان هیئت رهبری ریاست  زراعت و آبیاری ولایت بادغیس حضور داشتند، ابتداء آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید سپس معاون کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس ضمن صحبت در مورد وضعیت موجودۀ صلح در کشور و ضرورت همگانی ساختن فرهنگ صلحخواهی در سراسر کشور، متذکر شد که به یقین کامل بنا بر تبلیغات سوء دشمن، مردم در اکثر محلات از مزایای صلح کمتر آگاهی دارند. وی از رئیس و سایر منسوبین زراعت و ابیاری ولایت بادغیس خواست تا بمنظور رساندن پیام صلح  به مردم کمتیۀ صلح ولایتی را یاری رسانند.
سپس رئیس زراعت و آبیاری بادغیس از تلاش های رهبری کمتیۀ صلح ولایتی بادغیس در زمینۀ آگاهی دهی از صلح به مردم ابراز سپاس و قدردانی نموده، وعدۀ هر گونه همکاری را به کمیتۀ صلح ولایتی ابراز داشت.   
متعاقباً اشتراک کننده گان جلسه جهت آگاهی دهی بهتر در مورد صلح به مردم، طرح ها و پیشنهادات شان را ارائه نمودند که بر مبنای آن اقدامات لازم رویدست گرفته شد. همچنان یکتعداد از کتاب های شامل فتوای علماء به حاضرین توزیع گردید تا از نظریات علمای جید کشور و جهان در مورد نامشرع بودن جنگ در افغانستان به مردم آگاهی دهند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.